Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά (Net- Metering)

Με τη νέα νομοθεσία που Ψηφίστηκε από τη βουλή το Νοέμβριο του 2013, θεσπίστηκε η έννοια του «Net Metering» με την οποία μπορεί όποιος θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά προκειμένου να καθίσταται αυτό-παραγωγός.

Απαλλαγμένη από χρονοβόρες διαδικασίες η εφαρμογή του Net metering αφορά τόσο οικιακούς όσο και επαγγελματικούς καταναλωτές.

Μπορεί δηλαδή ο καθένας να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει.

Σταματάει το άγχος από την ασυνέπεια στις πληρωμές των φωτοβολταϊκών από τη ΔΕΗ και πλέον αφαιρώντας από την καταναλισκόμενη ενέργεια, την παραγόμενη, μπορεί κάποιος να μηδενίσει εντελώς το λογαριασμό της κατανάλωσής του (αφορά στο ανταγωνιστικό κομμάτι χρέωσης του καταναλωτή), αδιαφορώντας για την κατανάλωση ρεύματος για θέρμανση φωτισμό κλπ.

Οι γενικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα είναι:

 • Καθορίζεται τριετής κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.
 • Επιτρέπεται το Virtual Net Metering (η Φ/Β εγκατάσταση δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης) αποκλειστικά για αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελής ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί γηπέδου.
 • Τίθεται όριο ισχύος 20kW για το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kW.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (έχοντας διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη).
 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε Κτίρια στο πρόγραμμα αυτό, με σύμβαση που συνάπτεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας.
 • Τίθεται όριο ισχύος 20kW για το ΔΣ, 50kW για την Κρήτη, 20kW για τα λοιπά ΜΔΝ. Ειδικά για τα ΜΔΝ, η ισχύς των παραγωγών προσμετράται στο επιτρεπόμενο περιθώριο ισχύος του κάθε ΜΔΣ.

Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους Δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 500kW.

 • Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα Net Metering, απαντώνται εδώ:
 • Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα Net Metering, απαντώνται εδώ:
Ανεμογεννήτριες

Οι ανεμογεννήτριες είναι ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αξιοποιώντας την ενέργεια του ανέμου παράγει ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να διοχετευτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η αρμόδια υπηρεσία έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήματα για εγκατάσταση μικρών (μέχρι 50kw) ανεμογεννητριών και πλέον ο καθένας μπορεί να μπει στη διαδικασία επένδυσης στον κλάδο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κανονιστικό πλαίσιο θα είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2014.

Σε αντίθεση με την παθογένεια του πρόσφατου παρελθόντος με τις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών που η τιμή μονάδας της πωλούμενης ενέργειας ήταν σε μεγάλο ποσοστό επιδοτούμενη προκειμένου να είναι ελκυστική, οι τιμή της «Αιολικής κιλοβατώρας» θα είναι σε αντίστοιχα επίπεδα με την τιμή πώλησης στους οικιακούς καταναλωτές.

Συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος αναδρομικών περικοπών ή κάποιου είδους έκτακτης εισφοράς που να επηρεάζει την αρχικώς εκτιμώμενη χρηματοροή.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη τη χαμηλή εκτιμώμενη τιμή, ο χρόνος απόσβεσης μιας επένδυσης στην αιολική ενέργεια είναι συνάρτηση της θέσης εγκατάστασης.

Ήδη η εταιρία μας έχει στη διάθεσή της μετρήσεις και ανεμολογικά δεδομένα σε θέσεις εγκατάστασης με υψηλό αιολικό δυναμικό που μπορεί να παραχωρήσει σε εν δυνάμει επενδυτές.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας, καλύπτουν όλο το φάσμα της επένδυσης :

 • αρχική ενημέρωση επενδυτών
 • ανεύρεση θέσεων υψηλού αιολικού δυναμικού που να υπόσχονται αποσβέσεις (βάση της μέχρι τώρα εκτιμώμενης τιμής πώλησης) της τάξης των 4-6 ετών.
 • κατάρτιση του φακέλου της αίτησης με όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικά κ.α.)
 • Ένταξη του έργου στον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Προμήθεια επώνυμου εξοπλισμού.
 • Τελική υλοποίηση – κατασκευή του έργου.
 • Συντήρηση του έργου μέχρι και το τέλος της σύμβασης πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.
Χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση? Μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.