Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

bioklimatikos-sxediasmos

Οι σύγχρονες ανάγκες σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης εντός των κατοικιών και λοιπών χώρων επιβάλλουν κτίρια με σχεδιασμό και μελέτη προσανατολισμένα στην ελαχιστοποίηση των εξόδων για ψύξη και θέρμανση, σε συνδυασμό με βελτιστοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών.

Ο προσανατολισμός του κτιρίου εντός του οικοπέδου καθώς και η πρόβλεψη ανοιγμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και να μειώσουν τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου.

Η σωστή αρχιτεκτονική μελέτη, δεν είναι θέμα «εμφάνισης» όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά πρωτίστως εργονομίας και υψηλής ποιότητας διαβίωσης σε συνδυασμό με χαμηλότερη δαπάνη ενέργειας.

Νέες σχεδιαστικές τάσεις συνδυάζονται με τις ιδιότητες των υλικών και συνθέτουν κατοικίες μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. (τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι, συστήμα-τα σκιασμού και φωτισμού, κλπ)

Η χρήση της τεχνολογίας στα δομικά υλικά, πλέον διαφοροποιεί θεαματικά τις ιδιότητές τους.

Συνεπώς για κάθε πρόβλημα, προσφέρονται πολυάριθμες λύσεις οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο.

Παλαιότερα η κατασκευή Φυτεμένων δωμάτων ήταν μια διαδικασία με έμφαση στην πολυτέλεια.

Αφετέρου ήταν πολύ ακριβή και «προβληματική» διαδικασία.

Σήμερα μελέτες δείχνουν πως τα φυτεμένα δώματα (ιδίως σε μονοκατοικίες) βελτιώνουν το μικροκλίμα σε ακτίνα 50 μέτρων και ρυθμίζουν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης.

Επίσης με τη βοήθεια καινοτόμων υλικών, ξεπερνιούνται πλέον τεχνικά προβλήματα διαρροών υγρασίας κλπ.

Τι είναι η θερμομόνωση Κελύφους;

Η θερμομόνωση κελύφους, είναι ένα σύστημα πολλαπλών στρώσεων που αγκαλιάζει όλο το κτίριο παρέχοντας του θερμομόνωση , προστασία και αισθητική. Σκοπός είναι να προστατευθεί το κτίριο στο σύνολό του με προσοχή ώστε να μην υπάρχουν (κατά το δυνατό) τρόποι διαφυγής (το χειμώνα) ή εισόδου (το καλοκαίρι) της Θερμότητας.

Η θερμομόνωση του κελύφους απαρτίζεται από 3 βασικά μέρη :

1ο μέρος : Θερμομόνωση στους Τοίχους
– Αποτελεί το βασικότερο μέρος της θερμομόνωσης
– Γίνεται με θερμομονωτικές πλάκες από εξηλσμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη η οποία τοποθετείται ενδιάμεσα ή εξωτερικά της εξωτερικής τοιχοποιίας και εξωτερικά στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία σκυροδέματος.
– Επίχρισμα με ειδικά θερμομονωτικά και προχρωματισμένα υλικά

2ο μέρος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση (Δώματος Εφόσον Υπάρχει)
– Η Θερμομόνωση του δώματος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μια που η θερμότητα κατά τους χειμερινούς μήνες διαφεύγει προς τα πάνω. Γίνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη και στη συνέχεια εφαρμόζεται τσιμεντοκονία κλίσεων
– Η υγρομόνωση είναι εξίσου σημαντική και εφαμόζεται πάνω στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας με εφαρμογή υγρομονωτικών υλικών.

Εναλλακτικά, η θερμομόνωση του δώματος μπορεί να γίνει και με τη μέθοδο του φυτεμένου δώματος [link]

3ο μέρος : Θερμομόνωση Pilotis (Εφόσον υπάρχει)
– Γίνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη
– Επίχρισμα με ειδικά θερμομονωτικά υλικά.

Οφέλη θερμομόνωσης του κελύφους :

1. Μειώνει τη ροή θερμότητας του δομικού στοιχείου προς το περιβάλλον το χειμώνα και αντίθετα το καλοκαίρι.
2. Μπορεί να μειώσει της κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 60%
3. Άμεσο οικονομικό όφελος από τον 1ο κιόλας χρόνο με θεαματική εξοικονόμηση καυσίμου.

Η τοποθέτηση νέας γενιάς κουφωμάτων κατασκευασμένων από Ευρωπαϊκά προφίλ σε συνδυασμό με ενεργειακά τζάμια μπορεί να βελτιώσει εντυπωσιακά τις συνθήκες διαβίωσης εντός του σπιτιού σας.

Χρησιμοποιώντας προφίλ από συνθετικά υλικά (PVC) ή εξελιγμένα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, η ενεργειακή απόδοση βελτιώνεται πολύ.

Ιδίως στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν και ενεργειακοί υαλοπίνακες (πλέον οι τιμές είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές) δεν θα ανησυχείτε πια για τις απώλειες στα κουφώματα σας, χωρίς να στερείστε τον ήλιο.

Η Σύγχρονη τεχνολογία καθιστά πλέον εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης – ψύξης προσιτούς στον καθένα. «Εξωτικές», κατά το παρελθόν μέθοδοι όπως η γεωθερμία ή οι αντλίες θερμότητας είναι προσιτές οικονομικά και απαλλαγμένες από τεχνικά προβλήματα που προέκυπταν κατά το παρελθόν βοηθώντας καταλυτικά στην προσπάθεια κατασκευής κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nearly zero emission buildings). [nearly zero emission building Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Κτήρια, που ήταν γνωστά μέχρι τώρα με τον όρο Παθητικά Κτήρια (Passive House), σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία χαρακτηρίζονται πλέον ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nearly zero-energy house).

Ένα Κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης έχει μια βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, και δεν απαιτεί κάποιο συμβατικό σύστημα θέρμανσης. Κατά το σχεδιασμό ενός Κτηρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, όπου η χρήση ενέργειας περιορίζεται στις 15 ΚWh/m2έτος, θα πρέπει να εφαρμόζονται με ακρίβεια οι τεχνικές οδηγίες κατασκευής του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση, το σχήμα, τον προσανατολισμό του κτηρίου, την σκίαση, την αεροστεγανότητα, την ανάκτηση του εξερχόμενου αέρα, κλπ.

Όλα τα κτήρια αυτού του είδους απαιτούν υψηλό πάχος θερμομόνωσης. Η θερμομόνωση πρέπει να τοποθετηθεί στο σύνολο του κτιριακού περιβλήματος χωρίς ασυνέχειες και θερμογέφυρες, ακόμη και κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου με την κατασκευή μια πλάκας θεμελίωσης.